A Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer működése/ The Operation of the Service System of Library tendings

Your Name and Title: Ms. Eszter Csorba-Simon
Library, School, or Organization Name: Csorba Győző Könyvtár/Csorba Győző Library
Co-Presenter Name(s): Ms. Etelka Anna Alpek
Area of the World from Which You Will Present: Europe, Hungary, Pécs

Language in Which You Will Present: Hungarian
Target Audience(s): Librarians, professors, teachers, university students, PhD students. I welcome to everyone who’s interest this topic.


Short Session Description (one line): In my execution I would like to present the Service System of Tending of Libraries of the Csorba Győző Library. It is escalating now on 583 townships of Baranya County. Our longterm target is tending all of townships of the County, and secure the acces to the informations. / Előadásunkban szeretnénk bemutatni a Csorba Győző Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerét, mely Baranya megye 583 településére terjed ki. Hosszú távú célunk a megye minden településének ellátása, és az információkhoz való hozzáférés biztosítása.

Full Session Description (as long as you would like):

Our work based on the 39/2013. (V. 31.) of  EMMI the Service System of Tending of Libraries. Our library organizes his library supply for the county's settlements in a county library range of duties. We’re helping in the work of the cities' public libraries, we provide vocational help to the independently working and/or public municipal libraries. Our task  is the substance's purchasing, processing - fixing it into an on-line catalogue (Corvina OPAC), and the and resettlement. We are turning the substance inside a micro-region according to the reading claims. Every micro-regions have a separate rapporteur, who is in a daily contact with the mayors, and the librarian colleagues.

In 2010 had start the Project of Library Bus, and now we make with two buses the service of a population living on a small settlement, under the 1000 heads already (a couple hundred residents) - from 2011 already on 28 settlements.

The additional important part of our work, to let us provide a suitable training for the colleagues who help in the smooth operating of the library supply service on the settlements./

 

Munkánkat a 2013-as Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31. ) EMMI rendelet alapján végezzük. Könyvtárunk megyei könyvtári feladatkörben szervezi a megye településeinek könyvtári ellátását. Segítjük a városok nyilvános könyvtárainak munkáját, szakmai segítséget nyújtunk az önállóan működő és/vagy nyilvános községi könyvtáraknak. Feladatunk az állomány megvásárlása, feldolgozása - online katalógusba rögzítése (Corvina OPAC), és a kitelepítése. Az olvasási igényeknek megfelelően kistérségen belül forgatja az állományt. Minden kistérségnek külön referense van, aki napi kapcsolatban van a polgármesterekkel és a könyvtáros kollégákkal.

A 2010-ben indult Könyvtárbusz projekt segítségével immár két busszal  végezzük az 1000 fő alatti (pár száz lakos) kistelepülésen élő lakosság kiszolgálását - 2011-től már 28 településen.

Munkánk további fontos része, hogy megfelelő képzést biztosítsunk azoknak a kollégáknak, akik a településeken segítik a könyvtárellátási szolgáltatás zökkenőmentes működtetését.

Views: 70

Attachments:

Reply to This

About

Follow #Library20

The Learning Revolution

© 2020   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service