Your Name and Title: Edina Kovacs - student

Library, School, or Organization Name: University of Pécs

Co-Presenter Name(s):-


Area of the World from Which You Will Present: Europe, Hungary, Pécs, University of Pécs
Language in Which You Will Present: Hungarian
Target Audience(s): Professors, teachers, university students, PhD students, librarians.

 

Short Session Description (one line):

The presentation will show which data mining technologies can useable in the library and how could we realize this in a library situation.


Full Session Description (as long as you would like):

Az előadás célja bemutatni azokat a módszereket, gyakorlatokat, amelyek az adatbányászat területén a könyvtárakhoz kapcsolódnak.

Az adatbányászat gyakorlati haszonnal járó információk kinyerése adatbázisokban tárolt nagy tömegű adatokból, statisztikai és mesterséges intelligencia módszerek segítségével. Főként az üzleti, életben alkalmazzák, de minden olyan területen használható, ahol nagy mennyiségű adatot tárolnak, és vannak olyan döntési szituációk, amelyek megoldása nem egyértelmű, így könyvtári területen is felhasználható. A könyvtárakban zajló adatbányászatot bibliomining-nak nevezzük, az adatbányászat mellett bibliometriai, és statisztikai módszereket is hasznosít.

Az előadás során szeretném bemutatni, hogy az adatbányászat használata elterjedt-e már a könyvtárakban, ha igen, milyen mértékben, és milyen területeken. Az előadás második részében prezentálásra kerül milyen munkafolyamat bevezetése előzi meg a bibliomining gyakorlati alkalmazását. Az előadás utolsó része tér ki az egyes adatbányászati módszerek alkalmazhatóságának felmérésére olyan szempontból, hogy milyen módszerek milyen speciális könyvtári feladatokat esetében válhatnak hasznosíthatóvá, a gyakorlatban mely területeken felmerülő problémák oldhatóak meg, illetve mely munkafolyamatok egyszerűsíthetőek le az adatbányászat használatával. A prezentáció célja rámutatni arra, hogy az olvasók igényeinek kielégítését milyen nagy mértékben segítik ezek a technikák, milyen felhasználóorientált, egyénre szabott szolgáltatások vezethetőek be a biblioming könyvtári alkalmazásával.

Views: 97

Reply to This

About

Follow #Library20

The Learning Revolution

© 2019   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service