Your Name and Title:

Anna Magdolna Sipos PhD/associate professor

Library, School, or Organization Name:

Institute of Library and Information Science University of Pécs

Co-Presenter Name(s):

-

Area of the World from Which You Will Present:

Hungary, Pécs

Language in Which You Will Present:

Hungarian

Target Audience(s):

students/teachers

Short Session Description (one line):

Changes of library usage between 2006-2012 in Hungary in the mirror of statistical data.

Full Session Description (as long as you would like):

A magyarországi könyvtárak elektronikus átalakulásának intenzív folyamata az 1990-es évek második felétől jellemző. Elsőként általában a katalogizálás, valamint a kölcsönzés számítógépes kezelése volt a meghatározó, majd az integrált könyvtári szoftverek alkalmazása, végül pedig az online szolgáltatások különböző szintjeinek, típusainak megindulása. Kétségtelen, hogy e változások a felhasználók számára majd csak az utóbbiak megindulásával vált dominánsan érzékelhetővé, ám ekkor már változások átütő erejével. Az online, web-alapú szolgáltatások lehetővé tették, hogy a könyvtárak szolgáltatásai egyre több részének igénybevételéhez már ne kelljen személyesen is felkeresni a könyvtárat, hanem távoli eléréssel használják azokat. A mobil életforma és a gyorsuló világ által követelt tempóhoz igazodó, távoli elérésű könyvtári szolgáltatások világszerte egyre népszerűbbekké váltak, napjainkban pedig már a könyvtárhasználat domináns módját jelentik. A távoli elérésű szolgáltatások igénybevételének azonban a használók oldaláról is fontos alapfeltétele van: az internet-elérés széleskörű elterjedése.

Az előadás bemutatja, hogy az utóbbi évek fenti tényezői fejlődésének, általánosan elterjedtté válásának milyen hatása van a könyvtárhasználatra Magyarországon. Hogyan alakult át a személyes, illetve a távhasználat aránya? A könyvtári igények különböző szintjeit kielégítő könyvtártípusok, illetve azok elsődleges használói mutatnak-e ezen a téren eltérést egymástól, avagy a tendencia minden könyvtártípusban egyaránt és egyformán jellemző? Tekintettel arra, hogy Magyarországon az országos könyvtári statisztikai adatok csak 2006 óta gyűjtik a távhasználati adatokat, így előadás az utóbbi hét év (2006-2012) adataival operál. 

Websites / URLs Associated with Your Session:

-

Views: 94

Attachments:

Reply to This

About

Follow #Library20

The Learning Revolution

© 2020   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service