Development of Critical Thinking with librarian university students of Pécs

Your Name and Title:

Dr. Judit Béres / associated professor

Library, School, or Organization Name:

Institute of Library and Information Science, Faculty of Adult Education and HRD, University of Pécs

Co-Presenter Name(s): -

Area of the World from Which You Will Present:

Hungary, Pécs

Language in Which You Will Present:

Hungarian

Target Audience(s):

LIS students, teacher librarians, researchers

Short Session Description (one line):

Kritikai gondolkodást fejlesztő mintaprogram kipróbálása könyvtár szakos pécsi egyetemistákkal

Full Session Description (as long as you would like):

2011-ben az OPKM OFI Nevelési Tudásdepó című projektje keretében készült egy pedagógiai mintaprogramot, amely a középiskolák 11-12. évfolyama számára kínált a kritikai gondolkodást és az információs műveltséget fejlesztő feladatsorokat.

A program úgy készült, hogy a megcélozni kívánt korosztály szellemi érettségének megfelelő tematikus és módszertani változtatással az alapelvei jól hasznosíthatóak legyenek a fiatalabb középiskolások, valamint általános iskolások körében is, de ugyanígy átalakítható legyen akár egyetemi hallgatók kritikai gondolkodásának trenírozására is. Az előadásban ez utóbbi terepen, felsőoktatási keretek között, a PTE FEEK informatikus könyvtáros szakos hallgatóinak körében való kipróbálásról számolok be.

Bemutatom a kooperatív tanulás lehetséges kedvező hatásait az egyetemista célcsoportnál, s kitérek azon feladattípusokra, amelyek a résztvevők kilépőkártyái szerint a legalkalmasabbnak bizonyultak a hallgatók kognitív fejlesztésére, s nem utolsósorban az élvezetes tanulás lehetőségét biztosították számukra. Mivel a vizsgált harmadéves informatikus könyvtáros hallgatók az információs műveltség pedagógiája szakirányra jártak, az érem másik oldala az, hogy saját készségeik fejlődésén túl ők maguk mennyire váltak képessé arra, hogy mások információs és gondolkodási készségeit fejlesszék. Annak demonstrálására, hogy ez mennyiben valósult meg, átfogó értékelést adok a hallgatók által készített fejlesztő foglalkozás-tervezetekből is.

Websites / URLs Associated with Your Session:

http://olvasas.opkm.hu/portal/menu/hirek/nevelesi_tudasdepo_mintapr...

Views: 62

Reply to This

© 2018   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service