Your Name and Title: Fekete, Rita - student

Library, School, or Organization Name: University of Pécs Faculty of Adult Education and Human Resources Development

Co-Presenter Name(s): -

Area of the World from Which You Will Present: Pécs, Hungary

Language in Which You Will Present: Hungarian

Target Audience(s): librarians

Short Session Description (one line): The information society, the IFLA and the libraries

Full Session Description (as long as you would like):

Az előadásom témája röviden a következőképpen foglalható össze: az információs társadalom, az IFLA és a könyvtárak. A célom, hogy bemutassam az elmúlt tíz évben a Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetségének ajánlásai és konferenciái hogyan járultak hozzá, hogy az információs társadalom által támasztott kihívások közepette a könyvtárak megtalálják az (új) szerepüket és feladataikat.  Az IFLA szekcióin, konferenciáin és ajánlásain keresztül prezentálom az IFLA szerepvállalását és annak változásait az információs társadalomban.

Websites / URLs Associated with Your Session: -

Views: 61

Reply to This

About

Follow #Library20

The Learning Revolution

© 2020   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service