The possible methods of searching literature about the 20th century history/ A 20. századra vonatkozó történelmi szakirodalom vizsgálatának lehetséges módszerei

Your Name and Title: Márton, Czirják- student 

Library, School, or Organization Name:University of Pécs

Co-Presenter Name(s):

Area of the World from Which You Will Present: Pécs, Hungary

Language in Which You Will Present: Hungarian

Target Audience(s):Anyone who is interested in literature searching about 20th century history/ Bárki, akit érdekel a 20. század történelmére vonatkozó szakirodalom kutatása.

Short Session Description (one line): I would like to speak about the possible methods of searching literature about 20th century history. / A 20. századra vonatkozó történelmi szakirodalom vizsgálatának lehetséges módszereiről szeretnék beszélni.

Full Session Description (as long as you would like):

            A 20. századi történelmet illetően eltér bizonyos események súlyának a megítélése Európában és az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok is részt vett a két világháborúban, viszont az ország számos katonai konfliktusban érdekelt volt, többek között a koreai és a vietnámi háborúban is. Úgy gondolom érdekes megvizsgálni, hogy a fontos és nagy jelentőségű események milyen mértékben jelennek meg a szakirodalomban. Az általános gyűjtőkörű adatbázisok amerikai tulajdonban vannak, érdemes megnézni milyen mértékben kap teret a számukra fontos események irodalma az európaiak számára jelentősekkel szemben. Ugyanígy érdemes megvizsgálni, hogy az amerikai események mennyire vannak jelen az európai forrásokban. Feltételezhető, hogy a példaként említett koreai és vietnámi háborúról lényegesen több szakirodalom található a magadatbázisokban. A lehetséges adatbázisok az EBSCO csoporton belül az Academic Search Complete, a Web of Science, a ScienceDirect, a Scopus. Az európai szakirodalmat az European Historical Bibliographies oldalon található bibliográfiákban lehet keresni. Ebben az esetben egyes országok bibliográfiáiról van szó, ezek értelemszerűen többségükben az adott országra vonatkozó szakirodalmat tartalmazzák.

            Természetesen vannak olyan események, amelyek mind az adatbázisokban és a bibliográfiákban is nagy mennyiségű szakirodalmat tartalmaznak, a fentebb említett két világháború vagy a holokauszt.

            Úgy gondolom a vizsgálat egyik módja az adatbázisokban és a bibliográfiákban elvégzett keresések, melyeket ugyanazzal a kereső kifejezéssel végzünk el. Példaként néhány kifejezés: I. Világháború, II. Világháború, hidegháború, fasizmus. Érdemes összevetni a találati halmazokat, hogy milyen mennyiségben kaptunk találatokat és konkrétan milyen témáról.      

Websites / URLs Associated with Your Session: None

Views: 55

Reply to This

About

Follow #Library20

The Learning Revolution

© 2019   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service