Dansk temadag om sociala teknologier

Esben Fjord bloggar om Danmarks Biblioteksskoles temadag om "Sociale teknologier i fremtidens bibliotek 2.0" som inträffar 27 september i København.Bland föreläsarna finns bl a 2.0-gurus som Meredith Farkas, Mats Hernvall, Peter Giger.

You need to be a member of Library 2.0 to add comments!

Join Library 2.0