SPLQ om sociala teknologier

Det senaste numret av tidskriften Scandinavian Public Library Quarterly innehåller artiklar om sociala teknologier på bibliotek och frågor som handlar om Bibliotek 2.0 ur nordiskt perspektiv..Tidksiften kan laddas ner här (pdf. 600kB)Min egen artikel handlar om biblioteken i interaktionssamhället

pdf_icon_cover.jpg

You need to be a member of Library 2.0 to add comments!

Join Library 2.0

Email me when people reply –